Delft

Snoeien in de praktijk

Snoeien in de praktijk

Op zaterdagmorgen 24 februari is er een snoeiochtend in de tuin van een van onze Groei & Bloei- leden, die verzorgd zal worden door Hovenier Piet van der Eijk. De verschillende aspecten van het snoeien zullen daarbij aan de orde komen. We zijn daarvoor nog op zoek naar een geschikte tuin met een diversiteit aan bomen en struiken. Denkt u dat uw tuin in aanmerking komt, neem dan voor 1 februari contact op met Anneke de Roo 06 14449401/ annekederoo(at)outlook.com
Aantal deelnemers voor deze activiteit is maximaal 10
Tijd : Zaterdag  24 februari 10 – 12 uur
Locatie : nog onbekend
Kosten : leden € 6,00, niet-leden € 10,00
Overmaken op ons rekeningnummer: NL88 INGB 0004215220 t.n.v. Groei&Bloei/KMTP afd. Delft te Delft
o.v.v. Snoeien, uw naam en telefoonnummer