Delft

Algemene ledenvergadering en Presentatie Nuttig Onkruid

Op 21 febr. was de ALV  weer als vanouds fysiek in obs De Eglantier en niet online zoals vorig jaar. 
Er waren een aantal afmeldingen, maar de trouwe G&B- kern was aanwezig.

Na het huishoudelijk gedeelte en een korte pauze was er de presentatie van Suze Peters over het nut van onkruid in de tuin. Een kale tuin weet zich als vanzelf daarmee te bedekken. Dat is behalve voor de grond ook van groot belang voor de insecten die dat aantrekt. Kortom goed voor de bioderversiteit van onze tuin. Op de site vanwww.tuinschool.online is daarover veel informatie te vinden en een aanbod van cursussen.
Suze Peters schreef over dit onderwerp het ONKRUIDBOEK
De avond werd gezellig afgesloten met een drankje