Delft

Zaaiworkshop

Zaaiworkshop

Tijd: Zaterdag 23 maart 10.30 – 12.00 uur

Plaats : Pastoor Verburchweg 8, 2286 KP Rijswijk

Met een nieuw tuinseizoen in zicht is het fijn plannen maken. Deze zaaiworkshop wil daarvoor een aanzet zijn, gesteund door de deskundigheid van de zaaiclub. We zijn te gast bij Coby Goeijenbier ‘op Sion’, waar we bij mooi weer ook buiten aan de slag kunnen. Diverse zaden van zomerbloeiers, zaaibakjes, zaai- en stekgrond zullen aanwezig zijn. Natuurlijk kunnen er ook eigen materialen b.v. zaad dat je verzameld hebt, meegebracht worden. Op de zaaiochtend spreken we af hoe het vervolg zal zijn, hoe we contact houden en wanneer we weer bij elkaar komen om de plantjes te verspenen en uit te wisselen.

Aanmelden kan tot 15 maart bij coby.goeijenbier(at)gmail.com 

Kosten: Leden € 7,50  niet-leden € 9,50

Overmaken op ons rekeningnummer: NL88 INGB 0004215220 t.n.v. Groei&Bloei/KMTP afd. Delft te Delft onder vermelding van ’Zaaiworkshop’, uw naam en telefoonnummer.