Delft

ALV 2023 en presentatie 'Mijn prairietuin'

Tijdens het huishoudelijk gedeelte van de ALV werd Coby Goeijenbier met instemming van de vergadering secretaris van de afdeling en volgde daarmee Marian vd Beitel op.
Ook Anneke de Roo trad af en wel als algemeen bestuurslid.
Na de pauze volgde de presentatie over haar prairietuin van Netty Verdouw. Aan de hand van foto’s vertelde zij over het ontwerp, de voorbereiding en aanleg van haar nieuwe tuin ‘Op de Dam’ in Maasland met allerlei aspecten die daarbij komen kijken als je dat duurzaam wilt doen met het oog op de klimaatverandering. Het is belangrijk zoveel mogelijk het water vast te houden als het geregend heeft. De bodemstructuur is speciaal. De beplanting is gekozen i.s.w.m. kwekerij Lageschaar die zich gespecialiseerd heeft in vaste planten zoals die in Amerika op de prairies met veel droogte floreren. Ze moeten diep wortelen. We zien hoe prachtig de kleurige borders met veel grassen zich gedurende het seizoen ontwikkelen en voller worden. Tot slot is er gelegenheid voor het stellen van vragen en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.