Delft

Kerstworkshop 2021

Kerstworkshop

Tijd: Vrijdagmiddag 10 december 13.15 – 16.00 uur.

Plaats: Het Penseeltje, Oude Campsweg 9, 2678 NN De Lier

De Workshop wordt gegeven door de ervaren Gerdien Nieuwenhuizen van Bloem & Lifestyle in de sfeervolle atelierruimte van het Penseeltje, die gerealiseerd is in de stal van de boerderij.

We gaan 's middags onder het genot van een hapje en een drankje gezellig aan de slag en maken met verrassende materialen iets moois voor deze decembermaand.

Mochten er mensen zijn voor wie het vervoer naar De Lier een probleem is, er kunnen drie personen meerijden in de auto van een van de leden van Groei&Bloei. Neem hiervoor contact op met Coby Goeijenbier

06 5028 1200

Kosten : Leden € 33,- , niet-leden € 38,-

Overmaken vóór 1 december 2021 op ons rekeningnummer:

NL88 INGB 0004215220 t.n.v. Groei&Bloei/KMTP afd. Delft te Delft onder vermelding van Kerstworkshop.

Vergeet daarbij niet uw naam en telefoonnummer te vermelden!

Uw deelname is definitief als de betaling is ontvangen.