Delft

Algemene Ledenvergadering 2018

Verslag Alg. Ledenvergadering 5 maart 2018

Op deze avond hebben we afscheid genomen van drie bestuursleden: Machteld van den Bunt, die als algemeen lid er 15 jaar o.a. voor zorgde dat er veel interessante activiteiten op ons programma stonden. Marian van de Poel, was 10 jaar secretaris, deel van de redactie van de Glossy en de website en zij verzorgde ook de ledenadministratie. Lies Greeve was 7 jaar een zorgvuldige en zuinige penningmeester.Als blijk van waardering ontvingen zij een mooi boeket bloemen en een oorkonde van grote verdienste en de daarbij behorende zilveren speld met robijn.Gelukkig heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld: Coby Goeijenbier. Om de dreigende opheffing van de afdeling te voorkomen worden een aantal functies nu tijdelijk ingevuld vanuit het landelijk Hoofdbestuur.
Voorzitter: Frans Beijerling
Secretaris : Piet Klandermans
Penningmeester : Flip van Leeuwen 
De vergadering ging met veel dank akkoord met deze invulling.

Algemene Ledenvergadering 2018