Activiteiten & Actueel

Groenbericht september - oktober 2017

59e jaargang nr. 5 – september/oktober 2017

afz. Groot Hertoginnelaan 11

2517 EA Den Haag                                         

Het Groenbericht voor de maanden september en oktober 2017

Tweemaandelijks bericht van de afdelingen Delft, Den Haag,Leidschendam, Rijswijk en Wassenaar

Elk lid van de KMTP/Groei&Bloei kan deelnemen aan alle indit bericht opgenomen activiteiten.

 

Agenda voor de maanden september en oktober 2017

Za.  9-9     Moestuinpresentatie                                afd. Delft

Za.  9-9     Excursie Meijendel                                  afd. L’dam

Zo.  10-9   Strandwalfestival                                     afd. Rijswijk

Di.   12-9   Lezing Paddenstoelen                             afd. Rijswijk

Za.  16-9   Groenochtend/Verwerken eigen fruit      afd. Den Haag

Za.  23-9   Plantenruilbeurs                                       afd. W’naar

Ma. 25-9   Lezing Fuchsia’s                                      afd. L’dam

Wo. 27-9   Uitslagen tuinkeuringen/                          afd. Den Haag

                  Duurzaam en onderhoudsarme tuin

Za.  7-10   Plantenruil Botanische Tuin                     afd. Delft

Di.   12-10 Uitslagen tuinkeuringen/                          afd. Rijswijk

                  Tuinonderhoud door ouderen

Za.  14-10 Excursie Hortus Leiden                           afd. L’dam

Wo. 18-10 Paddenstoelenwandeling de Horsten      afd. W’naar

Za.  21-10 Groenochtend/Open spreekuur              afd. Den Haag

Ma. 23-10 Lezing Reuzenbomen Tasmania             afd. L’dam

Wo. 25-10 Excursie Kalmthout/Bergen op Zoom     afd. Delft

 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info(at)denhaag.groei.nl

Let op: Het volgende Groenbericht verschijnt rond 1 november 2017.

Geen bericht ontvangen? Meld dit aan A.v.d.Zwan, tel. 070-3524775 email: zwan-42(at)kpnmail.nl

AFDELING DELFT en omstreken

Secretariaat: Wilhelminalaan 42, 2625 KH Delft magpoel(at)gmail.com

Website: http://delft.groei.nl Informatie: info(at)delft.groei.nl


Algemene betalingsgegevens

Uw aanmelding voor uw activiteit naar keuze is definitief in volgorde van en na ontvangst van uw betaling van het voor die activiteit geldende bedrag op rekening NL 88 INGB 0004215220 t.n.v. Groei&Bloei/KMTP Afd. Delft te Delft o.v.v. de volgende gegevens: activiteit en datum van uw keuze, uw naam en telefoonnummer.

Annuleren kan tot 7 dagen voor de activiteit. Het geld wordt terugbetaald minus

€ 2.50 administratiekosten

Zaterdag 9 sept. : Moestuinpresentatie

Op zaterdagmorgen 9 september van 10 – 12 uur zal Corrien van Ruijven in het clubhuis van het volkstuincomplex Biesland een presentatie houden over de aanleg, planning en verzorging van een moestuin. Zij heeft een opleiding in de biologisch dynamische tuinbouw en ervaring in het onderwijs. Moestuinieren is een breed onderwerp, waar Corrien flexibel mee omgaat. Heb je speciale vragen dan gaat ze daar graag op in. Zij heeft zelf ook een moestuin op het complex Biesland en oogst daar gedurende het hele jaar verse groenten van. De tuin werd in onze laatste “Glossy” beschreven. We zullen haar tuin als afsluiting van deze morgen bezoeken.

De koffie staat klaar om 9.45 uur

Deze ochtend is gratis voor G&B-leden en voor niet-leden zijn de kosten € 4,-

Locatie: Clubhuis Biesland van ATV Levenslust, Bieslandse pad 0, 2616 LL Delft. Dit pad ligt langs Rijksweg 13 aan de kant van het Delftse Hout en is goed bereikbaar vanaf de Korftlaan.

 

Zaterdag 7 oktober: Plantenruilbeurs in de Botanische Tuin van de TU Delft, Poortlandplein 6, 2628 BM  Delft. Toegang gratis. Tijd: 10.00 – 11.30 uur.

10.00 – 10.30 uur Inbreng van overtollige kamer- kuip- en tuinplanten en zaden.

Vanaf 10.30 uur mag u een keuze maken uit het aanbod van andere groen- en tuinliefhebbers. Voor wie geen planten kan inleveren, is er vanaf 11.00 uur de kans om te kijken of er nog iets voor haar/zijn gading bij is.

Bovendien staat onze zaaiclub klaar om mooie plantjes tegen een kleine prijs te verkopen.

Info: 015-2567876 of 015-2615445

Woensdag 25 oktober: Busexcursie Kalmthout en Bergen op Zoom

Op  woensdag 25 oktober bezoeken wij met de vertrouwde Sponsorbus het Arboretum in Kalmthout net over de Belgische grens. Het is een tuin van wel 12 ha. met een unieke collectie aan planten. Wij hopen daar in dit seizoen vooral te kunnen genieten van de mooie herfstkleuren.

Hierna gaan we naar de historisch binnenstad van Bergen op Zoom, waar we eerst een warme lunch zullen gebruiken.

In de middag is er dan tijd voor een wandeling door deze oude stad met zijn vele monumenten, een bezoek aan het museum de Markiezenhof of gewoon gezellig winkelen. Dit doen we niet als groep, maar ieder maakt daarin zijn eigen keuze. Het plan is om rond 16.30 uur de terugreis te aanvaarden.

Verzamelen om 8.45 uur op het parkeerterrein van A.H. Gouden Rijderplein 15, 2645 EX Delfgauw

Vertrek : 9.00 uur

Kosten voor leden € 39.00  en voor niet-leden  € 46.00 

Zie voor de betalingsgegevens het begin van dit bericht en vermeld uw telefoonnummer !

Opgeven uiterlijk 18 oktober. Voor informatie tel. 015 2563414 en voor bereikbaarheid op 25 oktober 06 25576898

Voor meer informatie over de activiteiten kijk op onze website: http://delft.groei.nl. Meld U dan daar graag aan voor de nieuwsbrief. Als U uw e-mailadres recent heeft veranderd graag opnieuw aanmelden.

 


Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info(at)denhaag.groei.nl

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info(at)denhaag.groei.nl website: www.denhaag.groei.nl


Groenochtenden 16 september en 21 oktober (de laatste van dit jaar).

Ieder derde zaterdag van de maand is er de maandelijkse plantenruilbeurs op de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a (toegang via de Badhuisweg) open van 9.45-11.45 uur. Graag de planten vóór 10.15 uur binnenbrengen, met de naam en de kleur erbij.

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos? We hebben het al vaker gevraagd maar het is nu echt urgent omdat er in het voorjaar veel gebruik van gemaakt wordt. Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto,  graag op de ruilbeurs inleveren. Heeft u vragen betreffende de zaden, neem dan contact op met Bea Huckriede: huckriede(at)kpnmail.nl .

Inl. over de Groenochtenden:

Liesbeth Verster, tel 070-323 35 06,

e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

1. Zaterdag 16 september om 10.45 praten we over “Eigen fruit verwerken Niet iedereen heeft fruitbomen of struiken in zijn tuin staan, misschien hebt u niet eens een tuin, maar op het moment dat het fruit goedkoop is, is het leuk om een paar kilo extra te kopen en er jam van te maken, met kant en klare geleisuiker is dat zo gebeurd. Maar, je kunt ook andere dingen met het fruit doen en dat vertelt Henk v/d Helm u allemaal en u mag zelfs proeven.

2. Zaterdag 21 oktober om 10.45 houden  we  “open spreekuur” waar u met al uw vragen terecht kunt, ditmaal hebben we Rob Jansen ( directeur van het groenbedrijf waar wij onze bijeenkomsten houden en tevens secretaris van het Internationaal Rozenconcours te Den Haag) bereid gevonden om antwoord te geven op al uw vragen.

Op 18 november is er geen plantenruilbeurs maar in de kantine van de Stadskwekerij, een workshop onder leiding van Regina Demeijer. We gaan een winterbasket samenstellen, hoe of wat en wat de kosten zijn leest u in het volgende Groenbericht.

Bloemschikken

1. In september beginnen we weer met de workshops bij Tettero & la Guirlande, Piet Heinstraat 28 , op de 2e of 3e donderdag van de maand, aanvang 20 uur. Voor informatie of aanmelden kunt u  rechtstreeks contact opnemen met Regina tel; 385 80 56 of tettero&laguirlande.nl

2. Mw. Ir. N.N. Jans Sremec meesterbinder zal op 26 september en 31 oktober een les geven in de kantine van de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a. aanvang 19.30 uur. Neem een mesje en een snoeischaar mee. Wat we gaan maken is nog niet bekend want het is afhankelijk van het bloemenaanbod.

De kosten zijn voor leden € 42,50 en niet leden € 46,00 voor 2 lessen.

Betalingen vooraf op betaalrekening

NL41 INGB 0003 4283 11 t.n.v. KMTP afd. Den Haag o.v.v. cursus Nina.

Inl. en aanmelden Liesbeth Verster tel 323 35 06 , of e-mail liesbeth.verster@ziggo.nl

Zaterdagmiddag 16 december is onze kerstschikking op de Stadskwekerij.

Nadere gegevens volgen.

Ledenbijeenkomsten:

1. Een natuurlijke onderhoudsarme voortuin/Prijsuitreiking voortuinkeuringen

Op woensdag 27 september om 20.00 uur zullen weer de prijzen worden uitgereikt van de voortuinkeuringen van dit jaar. We zijn daarvoor weer te gast in de grote zaal van zorgcentrum “Duinhage”, De Savornin Lohmanlaan 202 in Den Haag. Door 16 wijken, verdeeld over de gehele stad, zijn de keurders op pad gegaan en het resultaat laten wij die avond zien.

Voor de pauze zal Wendy Hendriksen, al tien jaar schrijfster van de column Stadsgroen in Den Haag Centraal, de hoofdprijzen uitreiken. Daarna zal Joost van der Spek, duurzaam hovenier en –tuinontwerpster (Bureau Manos Verdes) ons vertellen over “Een natuurlijke onderhoudsarme voortuin”.

Na de pauze volgt de uitreiking van de verschillende wijkprijzen. Alle prijswinnaars krijgen tijdig bericht. De keurders en de sponsors ontvangen een persoonlijke uitnodiging, maar ook alle andere leden zijn van harte welkom.

Ook dit jaar zijn er v.a. 19.30 uur en in de pauze bijzondere bloembollen te koop.

Duinhage is per openbaar vervoer te bereiken met Randstadlijn 3 en de buslijnen 23 en 24.

2. Arboretum Doorenbos

dinsdagmiddag 17 oktober, 14.00 uur

Dit keer een herfstwandeling door het Landengebied van het Zuiderpark, het arboretum Doorenbos, aangelegd, ruim tachtig jaar geleden, door Simon Doorenbos, toenmalig directeur van de Haagse Plantsoenendienst. Het arboretum herbergt een uitgebreide en bijzondere collectie aan bomen en struiken uit meerdere delen van de wereld, o.a. uit China, de Himalaya, Amerika en meerdere delen van Europa. Het gebied is in de afgelopen jaren flink onder handen genomen waardoor de dendrologische en landschappelijke waarden sterk zijn verbeterd. In deze tijd van het jaar zijn het vooral de prachtige, zeer diverse, herfstkleuren in combinatie met de doorzichten die het gebied erg aantrekkelijk maken voor een wandeling.

We worden deze middag rondgeleid door de groenbeheerder van stadsdeel Escamp, Peter van Kan. Voor deelname aan de wandeling moet U zich aanmelden bij onze secretaris, mw. L. Hazekamp, tel: 070- 3654445 of via de mail info(at)denhaag.groei.nl.

We verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van het Zuiderpark, de Mr. P. Droogleever Fortuynweg, aan de zijde van de Melis Stokelaan ter hoogte van politiebureau en zwembad. Er is hier voldoende parkeergelegenheid en er is een halte van tramlijn 9. Duur van de wandeling ca. anderhalf uur.

Kijk ook op de website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.


AFDELING LEIDSCHENDAM

Secr: Joh. Poststraat 24, 2264 DC, tel. 070 327 31 68, b.g.g. 070 - . 327 89 59. Ledenadm: Frekeweg 118, 2263 KB, Leidschendam, tel. 070 327 26 26

website: http://leidschendam.groei.nl


Ledenavonden

De lezingen worden gegeven in de aula van het ‘Veurs Lyceum’, Burg. Kolfschotenlaan 5, 2262 EZ Leidschendam. Aanvang 20.00 uur.

De toegang is gratis. Aan het einde van deze avond is er een loterij met mooie aan de tuin/groen gerelateerde prijzen.

1.Maandag 25 september zal Jan van de Vlekkert een lezing geven over Fuchsia‘s.

Jan van de Vlekkert is expert op het gebied van Fuchsia’s en voorzitter van de Fuchsiavereniging. Hij zal de avond beginnen met een fotopresentatie geven. Daarna zal hij ons alles vertellen over de groei van de Fuchsia’s en uitleggen hoe we ze moeten behandelen om een mooie bloeiende plant te krijgen. Hij zal een aantal Fuchsia’s meebrengen om te demonstreren hoe het snoeien in zijn werk gaat en hij zal instructie geven over het verzorgen van planten en stekken.

Neemt u vooral uw eigen Fuchsia mee, zowel die hele mooie als de plant die het minder goed doet. Jan ziet ze allemaal even graag en zal u deskundig advies geven.

2. Maandag 23 oktober zal Geerten Kalder, hovenier, bomenexpert en prominent lid van de Bomenstichting, een lezing geven met als titel “De reuzenbomen op Tasmanië”.

Het eiland Tasmanië ligt ten zuiden van Australië en is 1,5 keer zo groot als Nederland. Tienduizenden jaren lang is het bewoond geweest door stammen die van het land konden leven. In november 1642 werd het eiland ontdekt door Abel Tasman. Kolonisatie door Europeanen heeft geleid tot het verlies van de inheemse cultuur, van diersoorten en zeer waarschijnlijk ook van plantensoorten. Ongeveer 40% van de landoppervlakte van Tasmanië is nu beschermd natuurgebied en herbergt een aantal plant- en diersoorten die nergens anders (meer) voorkomen. Desondanks worden grote natuurgebieden bedreigd met totale vernietiging onder andere door houtkap.

Voor Geerten Kalder was de reis naar Tasmanië vooral een ontdekkingstocht naar de grootste bomen van de wereld en naar de echte natuur en de vele bijzondere soorten planten op dit eiland.

Bloemschikken/Bloem en Doen

Onder het motto  Bloem &  Doen organiseert Groei en Bloei Leidschendam het komende najaar een cursus van 4 zaterdagochtenden, waarin technieken en verwerkingen van bloemen en blad worden aangeleerd.

Tijdens deze cursus komen de volgende technieken aan de orde: Het maken van een klassieke Biedermeier met een moderne touche. Bloemen en blad op draad zetten, vouwen, scheuren, stapelen en weven van materialen. Werken met buisjes en andere waterdragers  en het binden van een boeket. Na elke les gaat u met een mooi en decoratief stuk naar huis.

De lessen worden gegeven op zaterdagochtenden: 16 september, 14 oktober, 11 november en 9 december Aanvang 10.00 uur.

Locatie: de sfeervolle Boerderij Oranjestein, Veenweg 204, Den Haag (Leidschenveen). Navigeren via de Kostverlorenweg en aan het eind daarvan rechtsaf de Veenweg op. Parkeren bij de boerderij op eigen terrein.

De docent is Lydia Schinkelshoek-Vrij. De kosten voor leden van Groei en Bloei € 65,- voor introducees € 89,- . Dit is inclusief alle materialen en koffie /thee.

Aanmelden kan bij Bep Beerbaum. E-mail h.j.beerbaum(at)ziggo.nl of T: 070 3866597 de inschrijving sluit op maandag 11 september.

Excursies

1. Meijendel is een uitgestrekt waterrijk duin-en natuurgebied  in Wassenaar. Het is tevens een waterwingebied en wordt beheerd door Dunea. Er zijn 3 verschillende gebieden: het binnenduin, het middenduin en het buitenduin.

Op zaterdag 9 september maken we een wandeling door dit mooie gebied. Vanuit het binnenduin met weeldige bomen en struikengroei, komt u in het middelduin met infiltratieplassen en natte duinvalleien. Vandaar uit komen we in het buitenduin met lage begroeiing, mossen en soms duinroos.  De wandeling is 5 km en duurt ongeveer 1,5 uur. Het is een uitgezette route door Dunea. Tijdens de wandeling hoort u nog wat bijzonderheden over dit gebied. Na afloop drinken we met elkaar een kopje thee en /of koffie in de Boerderij.

We verzamelen om 13.00 uur op het President Kennedyplein in Leidschendam. Met eigen vervoer (eventueel meerdere personen in een auto). Zelf rijden of meerijden graag opgeven bij aanmelding.

Aanmelden kan via e-mail: olsthoorn.anneke(at)gmail.com of telefonisch 070-3877638 (na 19.00 uur). Er zijn geen kosten verbonden aan deze wandeling. In de Boerderij kunt u op eigen kosten iets bestellen. De kosten voor het meerijden zijn € 2,50. Deze kunt u ter plekke afrekenen met de chauffeur.

2. Hortus Botanicus in Leiden

Verscholen achter het Academiegebouw op het Rapenburg in Leiden ligt de oudste botanische tuin van Nederland en een van de oudste tuinen ter wereld. In 1590 gesticht door de Universiteit Leiden en in 1594 ingericht door Carolus Clusius als tuin voor onderwijs en onderzoek. De Hortus Botanicus is een grote groene schatkamer met meer dan 10.000 planten. U vindt er zeldzame soorten  uit  Zuid- Oost-Azie., Zuid-Europa en Zuid-Afrika. Exotische gewassen werden dankzij de Hortus bekend, zoals, tabak, tomaat, aardappel en mais. Al meer dan 4 eeuwen worden er in de tuin en kassen planten verzameld en gekweekt. Niet alleen voor de wetenschap, maar ook om van te genieten!!!

Op zaterdag 14 oktober organiseert Groei en Bloei een excursie naar de Hortus. We verzamelen om 13.00 uur op her President Kennedyplein te Leidschendam. Met eigen vervoer (eventueel meerdere personen in een auto). Zelf rijden of meerijden graag opgeven bij aanmelding! De kosten voor deze excursie zijn € 12,50 incl. entree en een kopje thee/koffie. Met museumjaarkaart € 7,50 korting wegens gratis entree. Aanmelden kan via e-mail: olsthoorn.anneke(at)gmail.com of telefonisch 070-3877638 (na 19.00 uur).

De kosten voor de excursie kunt u afrekenen voor aanvang van de excursie. De kosten voor het meerijden zijn €4,50 . Deze kunt u ter plekke afrekenen met de chauffeur.

Cursus tuinonderhoud.

Op vijf (5) vrijdagavonden: 22 en 29 september, 6, 13 en 27 oktober 2017 organiseert Groei & Bloei afd. Leidschendam een cursus tuinonderhoud.

Aanvang: 20.00 uur tot ca 22.15 uur.In het wijkgebouw “De Blauwe Tram”,Oude Trambaan 51, 2265 CA Leidschendam

Zie voor uitgebreide informatie het groenbericht van juli/aug 2017 of de website van de afdeling Leidschendam.

Aanmelden bij jan.gonnie(at)alpineflowers.nl  of telefoon 070 327 8959 (na 19.00 uur).

 


 

AFDELING RIJSWIJK

Secretariaat: Prunuskade 29 2282 DX Rijswijk. tel:070-3901357 email: info(at)rijswijk.groei.nl


Zondag 10 september vindt in Rijswijk het Strandwalfestival plaats.

De geheime tuin aan het Julialaantje 28 is geopend. Er lopen ridders rond die boeketjes maken voor de jonkvrouw, er zijn ridderspelen. Het is mogelijk om zaadbommetjes en geurpotjes te maken en een eigen kruidenthee samen te stellen. Ook valt er veel te leren over bijen. We zijn open van 10 tot 16 uur en nodigen u van harte uit!

Er zijn nog veel andere activiteiten te beleven in Rijswijk.

Dinsdag 12 september Alex Kreffer: “Paddenstoelen: Stille levens op de bosbodem”.

Paddenstoelen. Het hele jaar door zijn ze te vinden in een rijkdom aan vormen, kleuren en bijzondere levenswijzen. Deze, met een minimum aan franje geproduceerde, en enthousiast gepresenteerde dia lezing doet slechts een kleine greep uit de ruim 4000 soorten die in Nederland voorkomen. Pure, klassieke fotografie. Met natuurlijk vooral de mooie en bijzondere paddenstoelensoorten en hun verhaal. Eetbaarheid en giftigheid komen uitgebreid aan bod. Een avondvullend programma over de geheimzinnige schoonheid van het schimmelrijk.

Dinsdag 10 oktober onze jaarlijkse tuinkeuringavond met de diploma-uitreiking voor de mooiste tuin in Rijswijk.

Aansluitend legt Ruud Aanhare, tuinontwerper uit, hoe je je tuin kunt onderhouden als je wat ouder bent en als je langer thuis blijft wonen.

Beide lezingen vinden plaats in Woonzorgcentrum Steenvoorde, Generaal Spoorlaan 62 in Rijswijk en ze beginnen om 20.00 uur.

Programma Cursussen Najaar 2017

In het najaar beginnen ook onze bloemschikcursussen weer.

1. Moderne bloemsierkunst: 4 dinsdagavonden: 19/9, 17/10, 14/11, 12/12

In een ritme van om de 4 weken maken we een verrassend stuk. Er wordt gewerkt op een mee te brengen schaal of vaas, of misschien nog iets anders .Dat wordt kort voor de lesavond via een mailtje of telefoontje meegedeeld.

Kosten incl. bloemen € 43,50

Voor leden Groei & Bloei € 39,50

Betalingscode = B2

2. Bloemschikken “Kiest u maar”, 5 maandagavonden: 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12

De cursisten bespreken wat zij de volgende les willen maken, soms aan de hand van een afbeelding. Dat kan ook af en toe een Ikebana schikking zijn. De docent maakt een voorbeeldstuk, maar iedereen is vrij het na te maken of er een persoonlijke vorm aan te geven.

Kosten inclusief bloemen € 54,50

Voor leden Groei & Bloei € 49,50

Betalingscode = B3

Hobbyclubs

Deze groepen zijn voor wie al over de nodige vaardigheden beschikt en het leuk vindt een opgegeven thema zelf creatief vorm te geven.

Hierbij is een ochtendgroep.

Hobby 3, 7 woensdagavonden: 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12

Kosten cursus exclusief bloemen € 55,--

Betalingscode = H3

Hobby 4, 7 dinsdagochtenden: 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12

Kosten exclusief bloemen € 55,--

Betalingscode = H4

Wie doorgaat met de cursus/groep kan dat bij de gastvrouw opgeven.

Informatie en opgave: mw. E. van Wijngaarden, tel. 070-3965469,

e-mail: els@e-van-wijngaarden.speedlinq.nl

De betaling dient uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de cursus/workshop overgemaakt te zijn op rekening NL88 INGB 0001 6680 00 t.n.v. Voorl.Cie.KMTP afd.Rijswijk, 2286 CN Rijswijk.

Op de bankoverschrijving graag ook uw eigen naam en de betalingscode vermelden. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling.

De cursussen beginnen ’s ochtends om 9.30 uur en ‘s avonds om 20.00 uur, in het

“Groei & Bloei” Centrum, Louis Davidsstraat 1, 2284 VA Rijswijk


AFDELING WASSENAAR

Secretariaat en Ledenadministratie: Joh. De Wittstraat 20 2242 LB Wassenaar tel. . 0651005946 wwestgeest8(at)gmail.com website: wassenaar.groei.nll

Plantenruilbeurs

Op zaterdag 23 september houden we tussen 10.00 en 12.00 uur weer onze plantenruilbeurs in de tuin gelegen aan de Paauwlaan. Bereikbaar via de toegangspoort aan de Paauwlaan, gemarkeerd met de Groei&Bloei banier. Hier kan in de berm geparkeerd worden. We hebben voor elke bezoeker enkele aardbeiplanten en zakjes met zaden. Hopelijk kunt u zelf overtollige planten uit de eigen tuin meebrengen, maar dat is niet verplicht.

Paddenstoelenwandeling.

Op woensdag 18 oktober om 10.00 uur houden we een paddenstoelenwandeling onder leiding van bioloog Kees Pinster in het landgoed De Horsten. We vertrekken vanaf de ingang aan de Papeweg bij het entreegebouwtje. De kosten bedragen € 1,- en € 0,50 voor 65 plussers.

 

Aanmelding/informatie bij: de bestuursleden Wim Westgeest, tel. 0651005946/ wwestgeest8(at)gmail.com en bij Ber Hubben tel. 070 5117660/  beringe(at)casema.nl

 

In november houden we in Tuincentrum De Bosrand weer de workshop wintermand maken met heesters en ook met bloembollen.

meer

 

 

 

17
Nov
herfstbladeren
16
Nov
Een hele Tours - Blik op de Tuin 876