Activiteiten & Actueel

Alg. Ledenvergadering 2018

Agenda en Uitnodiging

 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Groei & Bloei/kmtp afd. Delft e.o., die gehouden zal worden

-        op 5 maart 2018 om 20.00 uur in de OBS De Eglantier, Ina Boudier-Bakkerstraat 2, 2624 NX in Delft.

-        Bereikbaar met openbaar vervoer, tram 1 halte Aart van der Leeuwlaan, of bus 64 halte Jan Campertlaan

-        Zaal open vanaf 19.30 uur waar de jaarstukken voor u klaar liggen.

-        Indien u de jaarstukken thuis wilt ontvangen meldt u dit per email aan: magpoel(at)gmail.com.

 De voorlopige AGENDA luidt als volgt:

1.         Opening, Vaststelling Agenda en Mededelingen
2.         Notulen Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2017
3.         Jaarverslag 2017 en Financiële stukken
4.         Verslag van de Kascommissie en décharge van de penningmeester
            (Her-)benoeming van de Kascommissie
5.        
Bestuurssamenstelling
6.         Verkiezing nieuw bestuur
7.         Voortgang afdeling Delft.
8.         Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
9.         Sluiting

Na de pauze een hapje en een drankje.


 

 

 

 

meer

 

 

 

17
Nov
herfstbladeren
16
Nov
Een hele Tours - Blik op de Tuin 876