Delft

ALV + Presentatie Japanse Tuin in Clingendeal

Algemene Ledenvergadering 2024 

De jaarlijkse G&B Algemene Leden Vergadering zal gehouden worden op maandag 26 februari 2024 om 19.30 uur in OBS De Eglantier, Ina Boudier Bakkerstraat 2, 2624 NX Delft. De zaal is open om 19.15 uur, waar de jaarstukken voor u klaar liggen.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

  1. Opening, vaststellen van de agenda
  2. Notulen van de ALV van  20 febr. 2023
  3. Verslag van de kascommissie
  4. Jaarverslag 2023: Activiteiten en Financiƫn
  5. Lopende activiteiten
  6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
  7. Sluiting

Pauze
Om 20:30 neemt Bart Ennema ons mee in zijn verhalen over de Japanse Tuin in Clingendael. Hij heeft zich verdiept in de geschiedenis en het ontstaan van deze beroemde tuin. Hij wil u in deze lezing ook werkelijk, meenemen voor een wandeling door de tuin en zal u daarbij vertellen over dat wat er wel is maar niet altijd te zien is. De achtergrond van onderdelen en planten van de tuin legt hij nader uit. Wilt u meer weten over de Sneeuwlantaarn, de Tsukubai, de waterloop, de kraanvogelstenen en de plaats van de Wisteria? Dan mag u dit verhaal niet missen

De tuin is maar een paar weken per jaar open voor bezoekers. Houdt onze agenda in de gaten, want wij willen een gezamenlijk bezoek in mei of oktober laten volgen op de lezing van Bart Ennema.
De lezing is zonder kosten toegankelijk voor iedereen.