Delft

ALV 20 febr. Presentatie "Mijn Prairietuin"

Algemene Ledenvergadering 2023 en nieuwe secretaris

De Algemene Ledenvergadering wordt op maandag 20 februari van 19:30-20:15 als vanouds gehouden in OBS De Eglantier, Ina Boudier Bakkerstraat 2, 2624 NX Delft. Inloop is vanaf 19:15 en de stukken zijn dan beschikbaar voor inzage. Coby Goeijenbier heeft zich aangemeld voor de vacante secretarispositie. Coby is al actief als algemeen bestuurslid en lid van de open-tuinendag commissie. Tijdens de ALV wordt de nieuwe secretaris vastgesteld. 

 

Presentatie “Mijn Prairietuin” door Netty Verdouw

Aansluitend op de ALV start op 20:30 de presentatie “Mijn Prairietuin” van Groei & Bloei lid Netty Verdouw. Nu onze zomers door de klimaatverandering warmer en droger zijn en we zuinig moeten omgaan met water, vraagt dat in de toekomst om nieuwe manieren van tuinieren. Netty Verdouw had bij de aanleg van haar nieuwe tuin de mogelijkheid om haar grote wens van een prairietuin te verwezenlijken. Bij het zomeravondfietsen in 2021 bezochten we haar tuin en hebben ons verbaasd over de uitbundige bloei van de vele vaste planten al in dat eerste jaar. Netty zal vertellen wat er zoal komt kijken bij deze aanleg ervan en zal aan de hand van foto’s over haar ervaringen met de nog jonge tuin vertellen. De presentatie is ook kosteloos toegankelijk voor niet-leden. Inloop vanaf 20:15 in OBS De Eglantier, Ina Boudier Bakkerstraat 2, 2624 NX Delft.