Delft

Algemene ledenvergadering 2022

 

 ALV 2022 en Presentatie 'Nuttig onkruid'
maandag 21 februari om 19.30 uur in OBS De Eglantier, Ina Boudier Bakkerstraat 2, 2624 NX Delft
De stukken liggen vanaf 19.15 uur ter inzage

Agenda Algemene Ledenvergadering 2022:

1. Opening en agenda
2. Mededelingen
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Organisatie van onze afdeling
5. Jaarverslag 2021
Toelichting penningmeester Maaike van der Lelij Verslag kascontrolecommissie   
                                                              Reservering voor activiteit 150 jaar G&B
6. Verslag activiteitencommissie
Terugblik 2021 en overzicht activiteiten 2022
7. Rondvraag en w.v.t.t.k.
8. Sluiting om 20.15 uur

 

Om 20.30 volgt de Presentatie van Suze Peters over Nuttig Onkruid.

Deze presentatie is ook gratis bij te wonen voor niet- G&B leden
Onkruid groeit altijd en is voor veel tuiniers een blijvende strijd. Maar waarom is onkruid er? En wat zegt het over je bodem? En wat kun je ermee? Veel onkruiden zijn te gebruiken in de keuyken, vervullen een belangrijke ecologische rol in de tuin en beschikken over heilzame kwaliteiten. Leer ze eens kennen!
Suze Peters al 18 jaar tuinontwerper en auteur van de bestseller Onkruidboek (reeds 13.000 exemplaren van verkocht) en het vervolg daarop Plaagdierboek. Boeken waarin ‘lastige’ planten en dieren in de tuin aan bod komen.
Waarom zijn ze er en wat zeggen ze over je tuin? Zijn het eigenlijk wel lastpakken? Door de planten en dieren te leren kennen, komt er meer begrip en tolerantie. En als je ze toch wilt inperken,.... hoe doe je dat
 ?